رزمایش سایبری پلیس توکیو در آستانه نشست گروه ۷


تهران- ایرنا- پلیس توکیو با همکاری ۱۰۰ شرکت فناوری الکترونیکی در آستانه برگزاری نشست گروه ۷، روز دوشنبه رزمایشی با هدف مقابله با حملات سایبری در شهر هیروشیما در غرب این کشور برگزار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85013758/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7