لوگانسک : صدها شهروند در حمله های اوکراین کشته یا زخمی شده اند


تهران – ایرنا – نمایندگی جمهوری مردمی لوگانسک (ال پی آر) در مرکز مشترک نظارت و هماهنگی روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که نزدیک به ۱۷۰ شهروند این جمهوری شامل ۲۱ کودک در حمله های توپخانه ای نیروهای اوکراین، جان خود را از دست داده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985961/%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF