زمین لرزه اندونزی ۲۰ کشته و صدها مجروح برجای گذاشت


تهران- ایرنا- زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۶ درجه در مقیاس امواج درونی زمین که امروز (دوشنبه) و ساعاتی پیش مناطقی از غرب اندونزی را لرزاند، دست کم ۲۰ کشته و بیش از ۳۰۰ مجروج برجای گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84949271/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA