عناوین روزنامه‌های جهان؛ توئیتر در آستانه ورشکستگی، هشدار اعتصابات گسترده در انگلیس


تهران-ایرنا- نیروهای اوکراینی دهها شهرک نزدیک خرسون را از روسیه پس گرفتند،هشدار اعتصاب صدها هزارنفری کارمندان دولتی
در انگلیس و ایلان ماسک از احتمال ورشکستگی توییتر به دلیل جریمه میلیاردها دلاری آن توسط کمیسیون تجارت فدرال خبر داد از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز جمعه ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84939295/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA