نمایندگان رسانه‌ها: ریاست ایران بر اوآنا راه را برای همکاری ها میان اعضا خواهد گشود

این افراد روز شنبه در جلسه ای در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در تهران شرکت کردند و از بخش های مختلف این سازمان دیدن کردند. در جلسه ای که با حضور مدیران ایرنا برگزار شد به موضوع ریاست ایران در مجمع عمومی سازمان های خبری آسیا-اقیانوسیه (OANA) اشاره شد و در پایان تاکید شد که شاهد تقویت همکاری میان اعضای آژانس های خبری در آینده خواهیم بود.  

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری «کازاینفرم»، اعضای رسانه های جمعی از مدیران ارشد و دیگر نمایندگان رسانه ها از کشورهای ژاپن، آذربایجان، ترکیه و فیلیپین تشکیل شدند که در روزهای جمعه و شنبه به ایران سفر کردند تا در هجدهمین مجمع عمومی سازمان های خبری آسیا-اقیانوسیه به میزبانی و ریاست ایران شرکت کنند.  

تحسین رسانه‌های جمعی از میزبانی ایران در هجدهمین مجمع عمومی سازمان های خبری آسیا-اقیانوسیه

اعضای رسانه های جمعی خاطرنشان کردند تردیدی وجود ندارد که برگزاری مجمع عمومی راهی به سوی همکاری های دوجانبه و چندجانبه خواهد گشود. آنها همچنین از اتاق خبر ایرنا برای آشنایی بیشتر با روند تولید و انتشار خبر دیدن کردند.  

سازمان های خبرگزاری های آسیا-اقیانوسیه در سال ۱۹۶۱ با هدف تسهیل انتشار اطلاعات در منطقه تاسیس و از سوی بنیاد فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) حمایت شد. این سازمان اخبار مربوط به دو سوم جمعیت جهان را پوشش می دهدو اکنون ۴۴ عضو از ۳۳ کشور در آسیا و اقیانوسیه دارد. ایران به عنوان عضو قدیمی این سازمان از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ چندین بار ریاست اجلاس ها را به عهده داشته است.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84921780/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7

پیش تر در هفدهمین مجمع عمومی سازمان های خبری آسیا-اقیانوسیه که در سئول برگزار شده بود، کشورها به نفع ایران برای ریاست هجدهمین دور این نشست در تهران رای داده بودند.

کنفرانس مجمع عمومی سازمان های خبری آسیا-اقیانوسیه می تواند به پیشرفت ارتباطات و تعاملات در کنار بهبود روابط دوستانه در میان کشورهایی که با چالش های جهانی مواجه هستند کمک کند.