چگونه Yarnnakarn Ceramics از WordPress.com برای گسترش تجارت خود استفاده می کند – WordPress.com News

بخشی از دلیل دوست داشتن این استودیو، علاوه بر کارهای زیبای آنها، به این دلیل است که Yarnnakarn از تعهد عمیقی به پایداری و حمایت از جامعه خود حمایت می کند. آنها به طور مداوم تکنیک های جدید را برای کاهش تأثیر آنها بر محیط زیست، از جمله کار با مواد و صنعتگران محلی، کاوش و آزمایش می کنند. آنها به جای تمرکز بر یکنواختی و کمیت، زیبایی را در عیوب و عیوب ذاتی هر یک از اجزای طبیعی جستجو می کنند و قطعات واقعا منحصر به فردی را ایجاد می کنند.

پسندیدن بارگذاری…

به 99280422 مشترک دیگر بپیوندید