کمترین میزان صادرات کره جنوبی برای نخستین بار طی دو سال گذشته


تهران- ایرنا – وزارت تجارت کره جنوبی امروز سه شنبه اعلام کرد صادرات این کشور در ماه اکتبر(مهر/آبان) به نزولی ترین حالت خود برای نخستین باز طی دو سال گذشته در میانه بحران اقتصادی جهانی و افزایش تورم رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84929277/%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87